O firme

 

PREDAVAJÚCI:

livFuture, s.r.o.

Vajnorská 65, Bratislava 831 03

IČO: 48240923

DIČ: 2120115866

Tel.: 0940 519019

Email:eshop@vfitness.sk                           

 

DOZORNÝ ORGÁN:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Bratislave

Prievozská 32, P.O. Box 5

820 07 Bratislava 27  

Odbor výkonu dozoru

tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104

 

 

 

 

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratisalva I, Oddiel: SRO, Vložka číslo:  105332/B